Описание

Описание

dotts

Закритият басейн е с дължина 25 метра,  подходящ за провеждане на състезания, тренировки,  индивидуални  посещения  през  всички  сезони на годината.