Описание

Описание

dotts

Основната зала е  проектирана с капацитет   3000 души. Предназначена е за провеждане на международни, национални и регионални спортни състезания. Отговаря на изискванията за провеждане на състезания от най-високо ниво в спортовете: баскетбол, волейбол, художествена гимнастика, тенис и други. 

Освен спортни състезания залата предлага богати възможности за организиране на културни събития, концерти, изложения, политически  и обществени прояви.