Медицински център

Медицински център

Функционална диагностика

Функционална диагностика

dotts

Чрез професионална оценка на физическото състояние на спортистите и посетители ще се предлагат програми за понижаване на риска от възникването на травми и подобряване на физиологичните показатели.

Рехабилитация

dotts

Рехабилитационният блок включва  богати възможности за провеждане на лечебни процедури - лечение с ултразвук, лазерна терапия, светлолечение,  топлотерапия и други.

Рехабилитация