Описание

Описание

dotts

Рехабилитационният блок включва  богати възможности за провеждане на лечебни процедури - лечение с ултразвук, лазерна терапия, светлолечение,  топлотерапия и други.